Едукација за возрасни


Курсеви за студенти и возрасни:


1.Информатика:


Ред.бр. Курс Бр.часови
Информатика - Основен курс
1.1 Windows 7/10 + Word 2013 + Интернет 30
1.2 Excel 2013 + PowerPoint 2013 20
Информатика - Напредни курсеви
2.1 Word 2013 + Excel 2013 + PowerPoint 2013 20
2.2 Outlook 2013 + Интернет 10
2.3 Access 2013 14
2.4 Обработка на слики (Adobe Photoshop) 30
2.5 Програмирање (Visual Studio, C++..) 30
2.6 Веб дизајн (HTML5 & CSS3) 30
3 Тестирање за познавање на канцелариско работење
4 ECDL испити

Содржини

  • Програми од пакетот Microsoft Office 2010/13
  • Обработка на слики, веб сајтови, анимации: Adobe (Photoshop, Dreamweaver, Flash...).
  • Бази на податоци и програмирање.
  • HTML5 & CSS3 - изработка на професионални веб сајтови.
  • По барање на слушателите може да се направат различни комбинации од програми.
  • Се работи по програми изработени според возраста и предзнаењата на слушателите и ги подготвуваат слушателите за полагање на меѓународно признати испити од областа на ИТ (ECDL) и Англиски јазик.

Начин на реализација

  • Динамика на наставата 2х2 часа неделно.
  • Времетраење: 3-4 месеци
  • Во наставата по Англиски и Германски јазик се користат учебници и работни тетратки оригинали или копии по избор на слушателите кои се плаќаат дополнително.