За нас„Мегасофт плус“ е основан во август 2003 г. како една од фирмите наследнички на „Мегасофт“ доо, кое во областа на компјутерската техника и едукација делуваше од 1990 до 2003 г. Јадрото на раководниот тим на „Мегасофт плус“ го сочинуваат специјалисти кои активно работат во полето на компјутерската техника и едукација од 1990 г.


Своите активности „Мегасофт плус“ ги реализира преку два сектори: